Bij Sportoase kan je aan je weerbaarheid werken door te sporten in een veilige omgeving met gezonde lucht

Image

België gezond maken. Deze drie woorden zouden de mission statement van ons als partner van eenieders gezondheid kunnen vormen. Vanuit die gedrevenheid vertrokken we in onze zoektocht om die leuze extra kracht bij te zetten. Voortgestuwd door onze passie en kennis van sport en gezondheid, de kennis van onze sterke partner ENGIE Solutions Belgium en de expertise van wetenschappelijk onderzoek, construeerden we bij Sportoase het AIR-systeem. Een uiterst vernuftig verluchtingsplan, dat het gedroomde aanvullende hoofdstuk vormt in ons uitgebreide veiligheidshandboek om indoor sporten in alle veiligheid mogelijk te maken. 

Wat doet AIR?

Werking in beeld

Analyse I R - systeem

Al onze centra beschikken over een geautomatiseerd gebouwbeheersysteem. Dit systeem voert een permanente analyse uit op onze kwaliteit van zowel lucht, licht als water. Sensoren in de luchtkanalen meten hierbij het CO2-gehalte, de luchtvochtigheid en de temperatuur. Sensoren in de sportzalen checken dan weer het fijn stofgehalte in de ruimte. Dat systeem hebben we de afgelopen periode verder geanalyseerd en verbeterd.

Image

A Improve R - systeem

Zo werd wat het gedeelte van de luchtkwaliteit betreft, onze controles vóór corona uitgevoerd door een F7-filter. Na de corona-uitbraak, hebben we deze filters vervangen door het F9-type. Deze type filters bevatten een zakkenfilter NW98 ES, die getest is op Bacterial Filter Efficiency. Hierdoor weet hij 99,8% van de partikeldeeltjes tegen te houden. Dankzij deze toepassing filteren we nu onze lucht op dezelfde manier als in een ziekenhuisomgeving.

Maar dat was niet de enige investering in jouw gezondheid die we maakten. In onze gezondheidsmissie gaan wij namelijk niet één, maar wel nog twee stappen verder. Zo zorgden we voor een nog performantere werking van onze luchtkanalen in de fitnessruimtes, waardoor we iedere 7 minuten de lucht in onze sportruimtes weten te verversen met 100% verse buitenlucht. Dat terwijl de voorschriften slechts een verversing om de 10 minuten voorschrijven.

Die vers aangevoerde buitenlucht, wordt op zijn beurt eerst nog eens gecontroleerd, dankzij de actieve meting en bijsturing door sensoren van het gebouwbeheersysteem in de luchtkanalen. Indien de waardes uit deze analyses afwijken ten opzichte van de setpunten, zal het gebouwbeheersysteem automatisch de nodige bijsturingen voorzien.

Deze procedure wordt nog eens extra onder de loep genomen dankzij de installatie van de Testo 160 IAQ aan de wanden in onze sportruimtes. Dit toestel checkt niet alleen de CO2-concentratie, maar ziet ook toe op de temperatuur, het vochtgehalte en de atmosferische druk in jouw favoriete sportplek. Op basis van alle resultaten van die metingen, laten we dan bezoekers al dan niet extra toe in onze sportruimtes. 

Dit gehele systeem wordt daarenboven constant gesuperviseerd, dankzij controle en sturing op de vloer door contactloos toezicht van een aanwezige medewerker. 

Image

A I Report - systeem

De resultaten van die metingen, delen wij live met onze leden, via kleurindicaties op de grote schermen in onze zalen. Aan deze kleurindicaties zijn de volgende waardes gekoppeld:

  • Groen (alles onder 900 mmol) = veilige omgeving
  • Oranje (tussen 900 en 1.400 mmol) = extra aandacht vereist, er worden geen extra mensen meer in de ruimte toegelaten tot het scherm terug groen is
  • Rood (vanaf 1.400 mmol) = iedereen wordt verzocht de zaal te verlaten, tot de luchtkwaliteit weer gegarandeerd kan worden.

In die metingen zijn we streng voor onszelf. We leggen ons rigidere parameters op dan dat de veiligheidsmaatregelen ons voorschrijven. Volgens de voorschriften wordt een score van 1.100 mmol nog als oké bevonden, voor ons moet de luchtkwaliteit een score van minder dan 900 mmol weten te behalen om het scherm groen te laten kleuren. Daar ligt voor ons als partner van jouw gezondheid de grens. 

We houden al deze data ook bij in een logging-systeem, zodat we de trend van de luchtkwaliteit ook kunnen analyseren ten opzichte van onze bezetting.

Image

Ander nieuws & acties