Sportoase actievoorwaarden

Regelmatig pakt Sportoase uit met spetterende acties. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties georganiseerd door Sportoase. Indien er bijzondere regels van toepassing zijn op speciale acties, zullen echter de bijzondere regels voorrang hebben op de algemene regels. Door deelname aan een actie accepteer je deze voorwaarden. Door gebruik te maken van onze aanbiedingen ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Het doel van deze (promotionele) acties is het promoten van de producten c.q. de diensten door middel van het verstrekken van voordelen/prijzen aan deelnemers die deze op rechtmatige verkrijgen.

Sportoase behoudt zich het recht voor om de acties te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan welke geldig blijven.

Een actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Klanten die profiteren van een bepaald voordeel, zijn uitgesloten van andere acties.

De actieperiode staat vermeld bij het specifieke product op de website van Sportoase of in gerelateerde communicatie. De acties gelden uitsluitend voor deelnames aan acties die gedaan worden in de desbetreffende actieperiode.

Iedereen die in België woonachtig is en ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de actie.

Per actie kan er slechts 1 maal per persoon worden deelgenomen.

Enkel originele documenten (spaarkaart, contract, ...) worden toegelaten bij deelname aan onze acties.

Actie niet geldig op 10-beurtenkaarten van de dansschool of zwemschool.

Actie niet geldig op 10-beurtenkaarten van het zwembad, squash of klimmuur (in Sportoase Philipssite)  tenzij expliciet vermeld. 

Prijzen worden overhandigd zolang de voorraad stekt.

Sportoase verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen. Zij worden op het risico van de klant bezorgd.

Prijzen kunnen niet worden geruild of uitgekeerd in geld.

Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien er sprake is van een trekking zal deze trekking worden gedaan door een onafhankelijke partij.

De prijswinnaars worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijzen.

Sportoase heeft het recht de naam en foto van de prijswinnaars te gebruiken voor het maken van publiciteit op voorwaarde dat er expliciet toestemming werd gegeven door de prijswinnaar. Sportoase is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

De actie 'vrije toegang tot het zwembad in juli en augustus' is enkel van toepassing bij aankoop van een abonnement fitness (of combi met Fitness). De toegang tot het zwembad geldt enkel zolang het totale abonnement geldig is. vb. Loopt het huidige abonnement af op 31 juli 2020 dan kan enkel tot dan toegang tot het zwembad verleend worden volgens de actievoorwaarden.

Terugkompromotie: Kom binnen de 10 dagen terugzwemmen en ontvang -20% korting op je volgende zwembeurt. Actie geldig bij afgifte originele zwemticket en enkel geldig voor hetzelfde aantal personen waarmee ze de eerste keer kwamen zwemmen. Niet geldig bij aankoop beurtenkaarten en abonnementen. Enkel bij aankoop van een ticket aan de balie (niet via de webshop). Niet te cumuleren met reeds geldende kortingstarieven.

Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte
korting teruggevorderd worden.

Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

Sportoase kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze acties voortvloeiende schade en voor enige schade veroorzaakt dan
wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen.

Sportoase behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.

Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, gelden onverminderd voor door Sportoase ingeschakeld personeel en door Sportoase ingeschakelde derde toeleveranciers en / of fabrikanten van het betreffende product / de prijs.

Niets uit de inhoud van deze acties en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Sportoase NV.

Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.

Sportoase zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de wet van GDPR mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Sportoase heeft deze algemene actievoorwaarden met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt. Indien toch één van de voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit niet de nietigheid van het geheel tot gevolg, maar zal de vernietigde bepaling worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de doelstelling van de vernietigde bepaling.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waar de vennootschapszetel van Groep Sportoase NV is gevestigd.

Vragen, klachten of opmerkingen over deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze algemene actievoorwaarden gelden voor Groep Sportoase NV alsmede voor al haar dochtervennootschappen die de exploitaties verzorgen. In deze algemene actievoorwaarden worden zij samen aangeduid als “Sportoase”.

Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met onze actievoorwaarden.