Dappere Duikertjes

De Dappere Duikertjes hebben reeds de volledige technische uitvoering van schoolslag geleerd, met juiste coördinatie en aquatische ademhaling.

Wat leren zij?
De kindjes zullen nu vooral trainen op uithouding, d.w.z. dat zij 25m leren zwemmen met de juiste schoolslagbewegingen, zoals zij dit in de vorige groepen hebben geleerd.